Att tänka på vid en renovering, tillbyggnad eller nyproduktion