Om till eller nybyggnation

Efter att ha byggt ett flertal hus i spekulation och genomfört många om och tillbyggnader hos kund så känner vi att vi har mycket att erbjuda i kompetens till er ny eller ombyggnation. Vi kommer gärna in tidigt i processen, dels för att kunna ge er en tidig feedback och ett bollplank till era tankar och dels om ni kanske kan behöva ritningshjälp för att lättare visualisera hur det kan tänkas se ut. Mer hur ritningar kan tänkas se ut ser ni under ritningar