Få en offert

Projektbeskrivning

Client: Corinne Location: Nacka Surface Area: 280 m2

En otroligt utmanande tomt där alla delar av bygget är en ren och skär utmaning då marken runt tomten lutar åt både det ena eller det andra hållet

Utmaning

På en sluttningstomt i Nacka har Brame projekterat och byggt ett mycket komplicerat projekt på 280 m2. För att ta sig upp till fastigheten var vi tvungna att bygga en uppfart om ca 40 meter med en lutning på 32%. Eftersom tomten är svårtillgänglig så har bygget varit en riktig utmaning logistiskt sett, dessutom var det en utmaning att på ett smakfullt sätt placera huset på tomten och samtidigt maximera byggrätten i en utmanande detaljplan.

Arbetet har innefattat:
Ritningar, bygglovsprocess etc
Markarbeten
Sprängning
Gjutning av grund
Gjutning av mycket avancerade stödmurar
Uppmurning av första våningsplanet
Stomresning av översta våningen
Kranlyft
Specialbeställda dörrkarmar och dörrar
Badrum
Kök
Läggning av fiskbensparkett
Målning och spackling
Montering av cederspån
Installation av FTX system