Johan Mellin

Grundare av Brame Mark och en riktig konstnär bakom spakarna i grävmaskinen. Det som inte Johan kan hantera i en grävmaskin det går helt enkelt inte att utföra. Johan har ett extra öga för markplanering och stor kunskap kring i vilken ordning ett projekt ska utföras